Tagi: kontrola

0

Rejestracja firmy jednoosobowej, część III, dodatkowe informacje

Jeszcze kilka informacji przydatnych po rozpoczęciu działalności.   Co to jest działalność? Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, tekst jednolity), przez pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową w zakresie: wytwórczym, budowlanym, handlowym, usługowym lub polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu …

Więcej