Rejestracja firmy jednoosobowej, część III, dodatkowe informacje

Jeszcze kilka informacji przydatnych po rozpoczęciu działalności.

 

Co to jest działalność?

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, tekst jednolity), przez pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową w zakresie:

 • wytwórczym, budowlanym, handlowym, usługowym
 • lub polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż
 • lub polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł przychodów.

 

Przychody w działalności

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza, obok pracy lub przychodów z kapitału, praw majątkowych, zbycia. Oznacza to, że jeśli osiągasz równolegle inne przychody, nie doliczasz ich do wspólnego opodatkowania na zasadach, które stosujesz w swojej firmie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT. Oznacza to, że jeśli dokonasz sprzedaży, a nie otrzymasz zapłaty od swojego klienta, to taką sprzedaż uwzględniasz do opodatkowania. Do opodatkowania nie wliczasz podatku VAT, który nie stanowi przychodów lub kosztów, co do zasady, gdyż jest osobno rozliczany. Na pewno będę jeszcze pisać o podatku VAT, więc zapraszam do śledzenia mojego bloga.

Warto jeszcze pamiętać, że zgodnie z art. 14 ust. 2 tej samej ustawy, przychodem z działalności są również między innymi przychody:

 1. z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi,
 2. w tym również spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie,
 3. dotacje, subwencje, dopłaty, inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych,
 4. różnice kursowe,
 5. otrzymane kary umowne,
 6. odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 7. w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
 8. wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,
 9. wartość zwróconych wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów
 10. równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów,
 11. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,
 12. wynagrodzenia płatników (firm) z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa,
 13. przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 14. otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej,
 15. przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii na wniosek,
 16. w centrach badawczo-rozwojowych – środki funduszu innowacyjności.

Oznacza to, że wachlarz przychodów do opodatkowania w działalności gospodarczej jest bardzo szeroki i zawsze wszystko należy dokładnie analizować. Ze swojej strony proponuję Ci przyjąć zasadę ogólną, że w firmie wszystkie przychody są przychodami do opodatkowania (przychody podatkowe). A jeśli zdarzy się, że niektóre przychody będą jednak zwolnione z opodatkowania, to będzie to miła niespodzianka dla Ciebie.

Kiedy wykazujesz przychód do opodatkowania? Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu, uważa się, z pewnymi wyjątkami, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Mówiąc innym językiem, oznacza to konieczność stosowania zasady memoriałowej, a nie kasowej. Jeśli swoje usługi rozliczasz z klientem w okresach np. za usługi nadzoru, utrzymania lub ochrony wystawiasz miesięczne faktury dla klienta, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

 

Kontrole

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807, tekst jednolity), przedsiębiorcy podlegają różnego rodzaju kontrolom. Mogą to być kontrole w zakresie przestrzegania prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa pracy, kontrole podatkowe lub inne. Instytucji, które mogą kontrolować przedsiębiorców jest coraz więcej, myślę, że kilkanaście, wliczając różne agencje bezpieczeństwa państwa.

O większości kontroli będziecie zawiadamiani zgodnie z art. 79 ust. 1 powyższej ustawy. Dobrze zapoznajcie się z zakresem i terminem kontroli podanym na zawiadomieniu. Zawiadomienie o kontroli otrzymujecie 7 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Możecie przyjąć kontrolę wcześniej niż po 7 dniach.

Musicie nabyć i przechowywać książkę kontroli. Kupicie bez trudu w każdym kiosku z literaturą podatkową.

 

Koszty

Myślę, że kosztom w działalności gospodarczej, a w zasadzie kosztom uzyskania przychodów, poświęcę jeden z przyszłych artykułów.

 

Jeśli chciałbyś poczytać o czymś na moim blogu, napisz w komentarzu lub emailu.

7 comments

 1. Avatar
  Marek Panek says:

  Zacznij płacić mniej za energię!

  Czy wiesz, że możemy pomóc Ci w prosty sposób zmniejszyć koszty energii w Twojej firmie?

  Pierwsza platforma na rynku porównująca rzeczywiste oferty dostawców energii. Bezpłatnie i bez zobowiązań. Sprawdź ceny w tej chwili.

  Odwiedź https://bhduu.com/tansza-energia lub odpowiedz na naszą wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy Ci niezobowiązującą ofertę.

 2. Avatar
  Monika Paź says:

  Dzień dobry,

  na imię mam Monika i chciałabym zapytać czy próbowali Państwo reklmować swoje usługi lub produkty przez reklamy e-mail?
  Jest to doskonałe i bardzo efektywne źródło nowych zamówień i klientów. Nasza firma specjalizuje się w tego typu kampaniach i dostarcza wszystkie konieczne rzeczy potrzebne do jej przeprowadzenia.

  Jeśli chcieliby Państwo poznać szczegóły – bardzo proszę o odpowiedź lub wiadomość na adres biuro@marketingwemail.pl. Skontaktujemy się i przedstawimy niezobowiązującą ofertę.

  Serdecznie pozdrawiam, Monika

 3. Avatar
  Patrycja says:

  Dzień dobry,

  mam na imię Patrycja i chciałabym zaproponować Państwu stworzenie nowej strony internetowej. Proponujemy korzystne warunki współpracy i wyręczamy naszych klientów w wielu sprawach.

  Jeśli są Państwo zainteresowani, to z przyjemnością zaprezentujemy szczegóły naszej oferty. Gwarantuję, że trudno znaleźć na rynku bardziej atrakcyjną.

  Bardzo proszę o odpowiedź na adres sprzedaz@densito.pl lub kontakt z działem handlowym pod numerem telefonu 792-519-647.

  Pozdrawiam, Patrycja Wieczorek

 4. Avatar
  Monika Paź says:

  Dzień dobry,

  na imię mam Monika i chciałabym zapytać czy reklamowali Państwo swoje produkty i usługi przez reklamy e-mail?
  Jest to doskonałe i bardzo skuteczne źródło nowych klientów. Nasza firma specjalizuje się w tego typu reklamach i zapewnia wszelkie konieczne rzeczy potrzebne do jej realizacji.

  Jeśli chcieliby Państwo poznać konkrety – bardzo proszę o odpowiedź lub wiadomość na adres biuro@marketingwemail.pl. Skontaktujemy się i złożymy niezobowiązującą propozycję.

  Miłego dnia, Monika

 5. Avatar
  Marek Kuza says:

  Dzień dobry,

  chciałbym zaproponować Państwu zapoznanie się z ofertą kampanii e-mail marketingowych. Jest to bardzo skuteczne i efektywne źródło pozyskiwania nowych klientów. Nasza firma oferuje kompleksową usługę, poczynając od przygotowania strony reklamowej, przez dostarczenie wszystkich elementów niezbędnych do przeprowadzenia kampanii, po jej realizację.
  Jeśli w tych kilku zdaniach udało mi się Państwa zainteresować – proszę o odpowiedź. Skontaktujemy się i przedstawimy szczegóły oferty.

  Pozdrawiam,
  Marek Kuza
  https://marketing-mail.pl

 6. Avatar
  Patrycja says:

  Dzień dobry,

  mam na imię Patrycja i chciałabym zaproponować Państwu wykonanie nowej strony www. Oferujemy korzystne warunki finansowe i wyręczamy naszych klientów w wielu sprawach.

  Jeśli są Państwo zainteresowani, to z przyjemnością przedstawię szczegóły naszej propozycji. Gwarantuję, że ciężko znaleźć na rynku korzystniejszą.

  Bardzo proszę o odpowiedź na adres sprzedaz@densito.pl lub kontakt z działem handlowym pod numerem 792-519-647.

  Pozdrawiam, Patrycja Wozniak

 7. Avatar
  Patrycja says:

  Dzień dobry,

  mam na imię Patrycja i chciałabym przedstawić Państwu ofertę na stworzenie nowej strony internetowej. Proponujemy atrakcyjne warunki współpracy i wyręczamy naszych klientów w wielu sprawach.

  Jeśli są Państwo zainteresowani, to chętnie przedstawię szczegóły naszej propozycji. Gwarantuję, że ciężko znaleźć na rynku korzystniejszą.

  Bardzo proszę o odpowiedź na adres sprzedaz@densito.pl lub kontakt z działem handlowym pod numerem telefonu 792-519-647.

  Pozdrawiam, Patrycja Zelman

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.