0

Rejestracja firmy jednoosobowej, część I

Gratuluję Ci odwagi!

Jeśli czytasz ten artykuł, to znaczy, że niestraszne są Ci zawiłości przepisów i gotów jesteś podjąć ciężką próbę zostania przedsiębiorcą. Mam nadzieję, że zastanowiłeś lub zastanowiłaś się dwa razy, wiesz już dokładnie co chcesz robić i w jaki sposób oraz sprawdziłeś lub sprawdziłaś w moim arkuszu kalkulacyjnym, czy opłacać Ci się będzie prowadzenie firmy.

 

W tym artykule chcę opowiedzieć, jak możesz zarejestrować swoją firmę.

Działalność gospodarczą możesz prowadzić w różny sposób, np. w jednoosobowej firmie, spółce np. cywilnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością lub jako przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego.

Dziś skupię się wyłącznie na zagadnieniach dotyczących rejestracji jednoosobowej firmy, która w przepisach podatkowych nazywana jest pozarolniczą działalnością gospodarczą.

 

Działalność bez rejestracji

Uwaga, sprawdź dokładnie, czy działalność, którą chcesz wykonywać, w ogóle wymaga rejestracji. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807, tekst jednolity) w art. 3 wymienia rodzaje działalności m.in. rolniczą, agroturystykę i produkcję wina przez rolników, które zwolnione są z obowiązku rejestracji w ewidencji działalności.

 

Koncesje

Przed zarejestrowaniem firmy warto zapoznać się z listą koncesji wymaganych do prowadzenia pewnego zakresu działalności gospodarczej. Art. 46 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymienia listę wymaganych koncesji. Są to:

 1. poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,
 2. wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 3. wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
 4. przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania,
 5. ochrony osób i mienia,
 6. rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych,
 7. przewozów lotniczych,
 8. prowadzenia kasyna gry.

Przepis art. 14 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uzależnia podejmowanie i wykonywanie działalności od obowiązku uzyskania koncesji.

 

Zezwolenia

Poza koncesjami art. 75 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymienia ponad 20 przepisów, które regulują otrzymanie zezwolenia do wykonywania działalności. Są to między innymi przepisy regulujące działalność w zakresie:

 • organizowania gier hazardowych,
 • obrotu instrumentami finansowymi,
 • giełd towarowych,
 • zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
 • prawa farmaceutycznego,
 • prawa lotniczego,
 • o podatku akcyzowym,
 • o transporcie drogowym
 • o działalności ubezpieczeniowej,
 • o funduszach inwestycyjnych,
 • o rybołówstwie morskim,
 • o usługach płatniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*