0

Odpowiedzialność osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Chodzi o Twoją odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w ramach prowadzonej działalności.

 

Musicie wiedzieć i dobrze kalkulować ryzyko po rozpoczęciu jednoosobowej działalności gospodarczej. Wasza firma nie jest czymś osobnym lub niezależnym od Was. Mówiąc inaczej, tak samo odpowiadacie za zobowiązania, które zaciągacie w ramach prowadzonej działalności, jak za inne zobowiązania. Jeśli nie wywiążecie się z zapłatą np. podatku VAT lub z tytułu dostaw towarów lub usług dostarczonych przez Waszego kontrahenta, możecie odpowiadać z prywatnego majątku niezależnie, czy majątek taki zgromadziliście przed, czy po rozpoczęciu działalności, a nawet po zakończeniu prowadzenia działalności. Majątek prywatny to również majątek stanowiący współwłasność małżeńską, jeśli nie posiadacie rozdzielności małżeńskiej.

Pamiętajcie, że jeśli Wasz wierzyciel wystąpi na drogę sądową o zapłatę, nie musi wskazywać z jakiego majątku powinna być prowadzona egzekucja należności. Domyślnie dochodzenie należności będzie odbywać się z całego ujawnionego majątku. Co więcej, komornik często łatwiej może znaleźć majątek prywatny niż majątek firmy.

Podobnie wygląda odpowiedzialność, gdy wykonujecie działalność w ramach spółki cywilnej lub jawnej, gdzie wspólnicy spółki solidarnie odpowiadają za zobowiązania. W najgorszej sytuacji moglibyście się znaleźć, jeśli Wasz wspólnik nie będzie w stanie spłacić swojej części zobowiązania i przyszłoby Wam płacić za siebie i wspólnika.

Wspólnicy spółek kapitałowych takich, jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub spółki akcyjnej (SA), mają ograniczoną odpowiedzialność, to znaczy niższą niż we wspomnianych wcześniej formach prawnych. Nie chcę teraz detalicznie opisywać sytuacji wspólnika i jego odpowiedzialności za zobowiązania sp. z o. o. lub SA. Dlatego na potrzeby tego artykułu przyjmijmy, że odpowiedzialność takich wspólników jest znacznie mniejsza.

Tym krótkim artykułem chcę zwrócić Waszą uwagę na co najmniej dwa aspekty.

O pierwszym wspominam w tytule. Musicie wiedzieć o ryzyku pełnej odpowiedzialności za zobowiązania. Czynnik ryzyka jest nieunikniony w każdej działalności, oczywiście. Niezależnie od branży lub formy prowadzonej działalności gospodarczej będziecie mierzyć się z ryzykiem. Dlatego wszystko warto dokładnie przeanalizować.

Drugi aspekt to wielkość środków finansowych, które potrzebujecie na uruchomienie firmy, aby zrealizować Wasz pomysł na biznes i nie wpaść w spiralę zadłużenia. Jeśli nie posiadacie środków na samodzielną realizację Waszego pomysłu, to warto zaprosić wspólnika i razem założyć spółkę. A jak wcześniej pisałem, niektóre rodzaje spółek dają większe bezpieczeństwo wspólnikowi. W ten sposób zatoczyliśmy koło, bo okazuje się, że pierwszy aspekt ściśle wiąże się z drugim.

Trochę o spółkach i niezbędnym kapitale na realizację własnego pomysłu na biznes wspominałem w poprzednim artykule.

A w kolejnych artykułach postaram się napisać, jaką spółkę możecie założyć i czym kierować się przy wyborze formy spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*