0

Koszty w firmie

Każdy przedsiębiorca powinien rozumieć, jak wydatki wpływają na wysokość kosztów i zysków w jego firmie. To zapowiadany przeze mnie artykuł o kosztach w firmie, w tym o kosztach uzyskania przychodów.

Artykuł adresuję do osób zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą lub tym, którzy już prowadzą działalność i które nie rozliczają swojego podatku w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W tym artykule chcę Wam przybliżyć kilka istotnych informacji związanych z typowymi kosztami występującymi w każdej firmie osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Na początku musimy uzmysłowić sobie, że nie każdy wydatek jest kosztem. Możecie spotkać się również z sytuacją, że koszt pojawia się bez wydatku.

Koszty rozliczane są w momencie ich poniesienia, z pewnymi wyjątkami np. dla osób prowadzących księgi rachunkowe. Czyli w danym roku kalendarzowym, bo podatek, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, tekst jednolity) rozliczany jest rocznie. Operacyjnie jednak podatek obliczany i zaliczkowo płacony jest miesięcznie lub kwartalnie, więc zaliczać będziecie do kosztów wydatki poniesione w danym miesiącu lub kwartale.

 

KUP – koszty uzyskania przychodów

Pisząc o kosztach mam na myśli koszty uzyskania przychodów (KUP) zgodnie z art. 22 ustawy o PIT. Czyli są to wydatki, które ustawodawca pozwala uznać za koszty kwalifikowane, o które przedsiębiorca może obniżyć przychód do opodatkowania.

Warto przyswoić sobie ogólną zasadę, że za koszty uzyskania przychodów uznajemy wszystkie koszty poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ustawodawca w art. 22 formułuje to w następujący sposób: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

To bardzo ważne, aby zrozumieć i stosować zasadę, że wszystko co wykonujecie w ramach działalności gospodarczej będzie kosztem uzyskania, jeśli tylko taki wydatek nie znajduje się w katalogu wykluczającym, o czym poniżej.

 

NKUP – niestanowiące kosztów uzyskania

Jeszcze raz warto to powtórzyć, że za koszty uzyskania przychodów możecie traktować wszystkie wydatki, których nie wymieniono w art. 23 ustawy.

Ustawa PIT w art. 23 wymienia katalog wydatków, których nie można uznać za koszty uzyskania przychodów (NKUP) nawet, jeśli wydatek ponieśliście w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Niestety to bardzo obszerny katalog, który obejmuje kilkadziesiąt pozycji. Nie sposób omówić wszystkiego, ale skupię się na kilku przykładach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*