0

Katalog kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów

W kontynuacji do artykułu o kosztach, teraz chcę przedstawić listę wydatków, których ustawa PIT nie pozwala zaliczyć za koszty uzyskania przychodów.

Kiedy piszę o ustawie PIT, mam na myśli ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, tekst jednolity). Kiedy piszę KUP, to mam na myśli koszty uzyskania przychodów zgodnie z powyższą ustawą. Oraz kiedy piszę NKUP, to mam na myśli koszty lub wydatki, które nie są kosztami uzyskania przychodów według ustawy PIT.

Przedstawiam tylko najpopularniejsze wydatki, o które nie możesz pomniejszych podstawy do opodatkowania. Dotyczy to więc osób, które rozliczają się z podatku na zasadach ogólnych według tzw. skali podatkowej 18 lub 32% oraz rozliczające podatek liniowy w wysokości 19%. Ten artykuł nie jest przeznaczony dla osób rozliczających swój podatek w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Poniżej przykłady NKUP:

 

Podatek dochodowy lub VAT

Co do zasady, nie możesz odliczać od przychodów wydatków na podatki dochodowy lub VAT. W swoich rozliczeniach podatkowych, czyli do wyliczenia podstawy opodatkowania podatkiem PIT, nie uwzględniasz kwot wydanych na zapłatę tego podatku lub VAT naliczonego na fakturach od Twoich dostawców towarów lub usług. Musisz przyswoić sobie pojęcie „netto”, które w szczególności odnosi się do przychodów lub kosztów.

Od tej zasady zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy PIT są wyjątki. Możesz jednak uznać podatek VAT za koszt, jeśli nie możesz rozliczyć podatku VAT, bo nie jesteś podatnikiem VAT lub nie przysługuje Ci prawo obniżenia podatku VAT do zapłaty o naliczony VAT na fakturach zakupowych nawet, jeśli jesteś podatnikiem VAT.

Nie powinienem wchodzić w szczegóły, aby nie zaciemniać obrazu, dlatego odsyłam Was do specjalistów, z którymi współpracujecie. Pamiętacie, gdy pisałem o specjalizacji i outsourcingu?

Podsumowując, pamiętajcie, że PIT lub VAT, to nie koszty, generalnie. Od tej zasady występują jednak wyjątki.

Oraz jeszcze jedna uwaga. Musicie wiedzieć i pamiętać, że istnieją inne podatki poza PIT i VAT np. podatki lokalne, jak podatek od nieruchomości, który może być kosztem uzyskania przychodów.

Prawda, że proste? Uczyliście się o tym w szkole średniej lub na studiach o kierunkach innych niż ekonomiczne? Zapewne większość z Was nie. Mam nadzieję, że moje podpowiedzi wypełniają tę lukę w Waszej edukacji.

 

Środki trwałe

Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) lub środków trwałych (ŚT) nie będą kosztami. Kosztem będzie natomiast amortyzacja naliczana od WNiP i ŚT.

Amortyzacja rozliczana jest w okresie użytkowania WNiP i ŚT. Proponuję, abyście przyjmowali do swoich zasad księgowych reguły określone w ustawie PIT dla amortyzacji w artykułach od 22a do 22o do okresów rozliczania amortyzacji. W ten sposób unikacie podwójnej ewidencji amortyzacji środków trwałych. Wystarczy, że będzie prowadzić jedną tabelę amortyzacji.

 

Praca własna

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT wartość Waszej pracy, małżonka lub małoletnich dzieci nie będzie kosztem uzyskania.

Cóż, ustawy podatkowe nie są, aby je rozumieć, tylko wykonywać. Jeśli więc np. Twoja żona lub mąż pracują razem z Tobą w firmie, to kwoty wynagrodzenia dla małżonka nie pomniejszą podstawy do opodatkowania niestety. Niezależnie czy wypłacasz wynagrodzenie w gotówce lub na rachunek bankowy.

 

Samochody osobowe

Od wielu lat ustawodawca, a tak naprawdę minister finansów, robi wszystko, aby zohydzić przedsiębiorcom samochody osobowe. Przygotujcie się na serię utrudnień, o których mowa w punktach 36, 46, 47, 48 w art. 23 ust. 1 ustawy PIT.
Chodzi o koszty ubezpieczenia takich samochodów powyżej równowartości 20.000 euro, utraty lub likwidacji samochodu osobowego i kosztów napraw remontowych, jeśli dobrowolnie nie ubezpieczyliście pojazdu. Ponadto nie będą kosztem uzyskania niektóre kwoty użytkowania samochodów osobowych. Chodzi o tzw. kilometrówki i stawki określone w art. 23 ust. 5 i 7 ustawy PIT i rozporządzeniach ministra finansów.

Jest jednak jeden miły element określony w art. 23 ust. 3b ustawy PIT, który uprzywilejowuje samochody osobowe w leasingu.

 

Pożyczki i kredyty

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT nie możesz uznać spłaconych kwot pożyczek lub kredytów za KUP. Piszę o tym, bo niektórzy klienci zadawali mi kilkukrotnie pytania o to. Po prostu musicie pamiętać, że dla Was koszt pożyczki lub kredytu, to odsetki, które mogą być KUP, ale nie sama kwota pożyczki lub kredytu.

 

Kary, grzywny i podobne

Podobnie za NKUP ustawa PIT uznaje, zgodnie z punktami 14, 15, 16 i 50 art. 23 ust. 1, wszelkie kary, grzywny lub koszty egzekucyjne. Pamiętajcie więc, że jeśli z Waszej winy doprowadzacie do niewykonania pewnych czynności, a w konsekwencji musicie zapłacić karę, to nie możecie uznać zapłaconej kary za KUP.

 

Odsetki budżetowe

Podobnie, jak kary i grzywny, zapłacone odsetki od należności budżetowych nie będą KUP zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy PIT. Jak widać w ten sposób fiskus zniechęca do nieterminowych wpłat należności budżetowych takich, jak podatki, składki lub opłaty.

 

Reprezentacja, restauracje i alkohol

Fiskus nie lubi również, gdy przedsiębiorcy wydatkują środki na swoją reprezentację. Określenie reprezentacji jest pojemne, stąd ciągłe dyskusje i spory sądowe, co jest lub nie jest reprezentacją. Przepis art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy PIT doprecyzowuje jednak, że wydatki „w szczególności na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych” nie są KUP.

Podpowiem tylko, że jeśli u organizatora targów lub wystaw zamówicie stoisko bogato wyposażone z poczęstunkiem i alkoholem dla odwiedzających, to spokojnie zaliczycie taką usługę do KUP.

Wokół reprezentacji narosło wiele mitów i anegdot. Sami się o tym wkrótce przekonacie. Czekam na porcję anegdot od Was, przysyłajcie maile.

 

Pożyczki udzielone

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 27 ustawa PIT zabrania uznania za KUP „udzielonych pożyczek, w tym straconych pożyczek”. Podobnie jak zaciągnięte pożyczki lub kredyty, tak również udzielone pożyczki nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

 

Nieobowiązkowe składki

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 30 ustawa PIT zabrania uznania za KUP nieobowiązkowych składek na rzecz organizacji z drobnymi wyjątkami takimi, jak przedsiębiorców działających w sektorze turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, którzy mogą za KUP uznać składki płacone do Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wyjątek, czyli za KUP, można uznać „składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł”.

 

Odsetki niezapłacone

Generalną zasadą jest brak możliwości uznania za KUP „naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)” zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy PIT.

 

Udziały i wkłady

Udziały i wkłady nie są KUP zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT. Wydatki na nabycie udziałów lub wkładów będę Twoimi aktywami. Dopiero z chwilą ich odsprzedaży możesz zaliczyć takie wydatki za KUP.

 

Fundusz socjalny

Wydatków finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) nie zaliczasz do KUP zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy PIT. Do KUP zaliczasz środki przekazane na ZFŚS.

 

Diety podróże służbowe

Diety za czas Waszych podróży służbowych jedynie do wysokości diet przysługujących pracownikom możecie uznać za KUP zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy PIT. Potrzebujecie udokumentować swój wyjazd służbowy, aby właściwie wykazać należne diety.

 

Jeśli chcielibyście przeczytać o innych przykładach, napiszcie email do mnie.

 

Przedstawione powyżej przykłady to drobna część kosztów NKUP zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy PIT. Starałem się jednak podać Wam kilka przykładów, z którymi, jak mi się wydaje, najczęściej możecie się spotkać.

Jeszcze raz w tym miejscu muszę Was odesłać do profesjonalistów. Bo jeśli nie macie doświadczenia ekonomiczno-księgowego, nie poradzicie sobie lub spędzicie wiele czasu na coś co inni zrobią znacznie krócej.

Pamiętajcie, nigdy nie dacie rady robić wszystkiego, więc musicie ekonomicznie dysponować swoimi siłami i środkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*