0

Dopłaty do kapitału

W czasie lektury tego artykułu chciałbym zwrócić Waszą uwagę i ponownie podkreślić, że dużo ważniejszy jest pomysł na biznes niż niezbędny kapitał. Niech nigdy bariera kapitałowa nie przysłania Wam dobrych pomysłów!

Wyjaśniałem to w poprzednich artykułach tutaj i tutaj. Koniecznie zapoznaj się z tymi artykułami. Znajdź swój sposób na własny biznes, zanim przystąpisz do gromadzenia niezbędnych środków.

Jeśli jesteś współwłaścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) i wpadłeś na dobry pomysł nowego biznesu, możesz wykorzystać dopłaty do kapitału na realizację planów.

Dopłaty do kapitału są alternatywą dla pożyczek od udziałowca, kredytu bankowego lub podniesienia kapitału spółki. Dopłaty do kapitału możliwe są wyłącznie w Sp. z o.o. Dopłata do kapitału to obowiązek wspólnika wobec spółki, jeżeli jest to wyraźnie określone w umowie spółki. Brak zapisu w umowie spółki wyklucza możliwość nałożenia na wspólników obowiązku dopłat.

Jeśli jesteś jedynym udziałowcem lub jednym ze współudziałowców, to sam decydujesz o zapisach w umowie spółki, w tym o nałożeniu właśnie takiego obowiązku wspólnika na rzecz własnej spółki.

Dopłaty wspólników do kapitału zwiększają kapitały własne spółki. Dopłaty można wnosić wyłącznie w formie pieniężnej. Dopłaty mogą być dowolnie wykorzystywane przez spółkę np. do finansowania bieżącej działalności, pokrycia straty bilansowej lub zakupu środków trwałych. Zadbaj o to, aby środki z dopłaty do kapitału zostały przeznaczone w taki sposób, aby przyniosły spółce większe przychody i zyski niż przed wniesieniem dopłat. To pozwoli spółce na ewentualne zwroty dopłat wspólnikom.

Niespłacone udziałowcom dopłaty mogą zostać przeznaczone na podniesienie kapitału zakładowego, czyli dopuszczalna jest konwersja dopłat na kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 179 kodeksu spółek handlowych (KSH) nie zezwala na zwrot wspólnikom dopłat, jeśli zostały przeznaczone na pokrycie straty.

Dopłaty do kapitału podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) według stawki 0,5%.

Zgodnie z KSH, wspólnicy powinni wnosić dopłaty równomiernie w stosunku do posiadanych udziałów. Warunki i tryb wnoszenia lub zwrotu dopłat do kapitału powinny być określone uchwałą wspólników i zapisane w umowie spółki. Umowa spółki może zobowiązać wspólników do dopłat w wysokości określonej na każdy udział.

Dopłaty do kapitału mogą być wykorzystywane do poprawienia płynności spółki. Dopłaty do kapitału nie wpływają na wyniki finansowe spółki, ani na podatek dochodowy. Dopłaty poprawiają zdolności kredytowe spółki, bo zwiększają jej kapitały własne.

Liczne interpretacje organów podatkowych potwierdziły, że dopłaty do kapitału wnoszone na zasadach określonych w KSH, nie są przychodem podatkowym spółki. Takie interpretowanie organów podatkowych dotyczy zarówno dopłat zwrotnych lub bezzwrotnych.

Jeśli dopłaty do kapitału przeprowadzone są niezgodnie z KSH, może to spowodować skutki podatkowe. Przykładem dopłaty do kapitału niezgodnym z przepisami KSH byłaby np. uchwała wspólników zakładająca obowiązek wniesienia dopłaty do kapitału przez niektórych wspólników spółki. W tym przykładzie spółka po otrzymaniu dopłaty musiałaby wykazać przychód do opodatkowania.

Życzę Wam dobrych pomysłów na biznes! A wtedy znajdziecie sposób ich sfinansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*