Artykuły wg kategorii: rejestracja

0

Rejestracja firmy jednoosobowej, część III, dodatkowe informacje

Jeszcze kilka informacji przydatnych po rozpoczęciu działalności.   Co to jest działalność? Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, tekst jednolity), przez pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową w zakresie: wytwórczym, budowlanym, handlowym, usługowym lub polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu …

Więcej

0

Rejestracja firmy jednoosobowej, część II

Jeśli upewniłeś się, że działalność gospodarcza, którą chcesz wykonywać podlega rejestracji, musisz w Internecie wypełnić odpowiedni formularz i przesłać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).   Jak podaje ministerstwo gospodarki, CEIDG jest „spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. […] w CEIDG są  informacje o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność na terenie …

Więcej

0

Rejestracja firmy jednoosobowej, część I

Gratuluję Ci odwagi! Jeśli czytasz ten artykuł, to znaczy, że niestraszne są Ci zawiłości przepisów i gotów jesteś podjąć ciężką próbę zostania przedsiębiorcą. Mam nadzieję, że zastanowiłeś lub zastanowiłaś się dwa razy, wiesz już dokładnie co chcesz robić i w jaki sposób oraz sprawdziłeś lub sprawdziłaś w moim arkuszu kalkulacyjnym, czy opłacać Ci się będzie …

Więcej