Artykuły wg kategorii: podatki

0

Samochód w działalności a VAT

Wykorzystywanie samochodu osobowego w firmie sprawia wiele kłopotów podatkowych. Nie mam dobrych wiadomości dla Was, niestety, ale taki stan rzeczy nie poprawi się szybko. Proponuję, abyście zapoznali się z obecnym stanem prawnym w celu uniknięcia większych kłopotów.   Ministerstwo finansów o wielu lat, dyskryminuje samochody osobowe w przepisach podatkowych. Wspominałem, że urzędnicy ministerstwa kolejnych rządów, …

Więcej

3

Interpretacje podatkowe

W uzupełnieniu poprzednich artykułów o kosztach chciałbym powiedzieć lub przypomnieć Wam o instytucji wiążących interpretacji podatkowych. Interpretacje wydaje minister finansów na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm., tekst jednolity). W ten sposób minister ustawowo zobowiązany jest do „zapewnienia …

Więcej

0

Katalog kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów

W kontynuacji do artykułu o kosztach, teraz chcę przedstawić listę wydatków, których ustawa PIT nie pozwala zaliczyć za koszty uzyskania przychodów. Kiedy piszę o ustawie PIT, mam na myśli ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, tekst jednolity). Kiedy piszę KUP, to mam na myśli koszty uzyskania przychodów zgodnie z …

Więcej

0

Koszty w firmie

Każdy przedsiębiorca powinien rozumieć, jak wydatki wpływają na wysokość kosztów i zysków w jego firmie. To zapowiadany przeze mnie artykuł o kosztach w firmie, w tym o kosztach uzyskania przychodów. Artykuł adresuję do osób zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą lub tym, którzy już prowadzą działalność i które nie rozliczają swojego podatku w postaci ryczałtu od przychodów …

Więcej

0

Rejestracja firmy jednoosobowej, część III, dodatkowe informacje

Jeszcze kilka informacji przydatnych po rozpoczęciu działalności.   Co to jest działalność? Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, tekst jednolity), przez pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową w zakresie: wytwórczym, budowlanym, handlowym, usługowym lub polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu …

Więcej